Keystone logo
Stanford University Khóa học ngắn hạn trực tuyến về quản lý sức khỏe và căng thẳng cho nhân viên Stanford
Stanford University

Khóa học ngắn hạn trực tuyến về quản lý sức khỏe và căng thẳng cho nhân viên Stanford

Online USA

6 Weeks

Tiếng Anh

Bán thời gian

USD 2.400

Học từ xa

Giới thiệu

Học sinh lý tưởng

Kết quả chương trình

Chương trình giảng dạy

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Cơ sở

English Language Requirements

Chứng nhận trình độ tiếng Anh của bạn với Duolingo English Test! DET là một bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến thuận tiện, nhanh chóng và giá cả phải chăng được hơn 4.000 trường đại học (như trường này) trên khắp thế giới chấp nhận.

Về trường học

Câu hỏi