We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Summit University

Summit University

Summit University

Giới thiệu

Summit University (SU) là một ngôi trường bí ẩn thời hiện đại — một môi trường hiếm hoi nơi khoa học và tôn giáo gặp gỡ nhau. Chương trình giảng dạy của chúng tôi nhắm vào khoa học tôn giáo và nền tảng tinh thần thực sự của tất cả các ngành khoa học. Để giúp sinh viên thâm nhập những bí ẩn của sự hiểu biết thống nhất, toàn diện, học tập chuyển đổi cá nhân là tiêu chuẩn môn học của chúng tôi. Sinh viên đắm mình trong một loạt các môn học trong các lĩnh vực tôn giáo, tâm linh, văn hóa và khoa học và tìm thấy nhiều cơ hội để làm việc trải nghiệm thông qua các bài tập nội tâm và tương tác, thiền và công việc cầu nguyện.

Một trải nghiệm thực sự độc đáo, Summit Universit kết hợp các nghiên cứu hàn lâm và học tập chuyên môn với các giáo lý siêu hình và thần bí. Học sinh được cung cấp các công cụ để nhìn xa hơn những vấn đề của thế giới này đến ý nghĩa sâu xa hơn đằng sau chúng. Họ cũng nhận được những công cụ tinh thần quan trọng để biến đổi bản thân — nhấn mạnh niềm tin của Summit Universit rằng những người tự biến đổi mình sẽ biến đổi thế giới.

Địa điểm

  • Montana

    Summit University 63 Summit Way Gardiner, Montana 59030-9314 USA, 59030-9314, Montana

    Câu hỏi