Keystone logo
The International Institute Of Modern Butlers

The International Institute Of Modern Butlers

The International Institute Of Modern Butlers

Giới thiệu

The International Institute Of Modern Butlers LLC nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ trong tất cả các ngành dịch vụ thông qua tư vấn, đào tạo, sách và bài báo tại chỗ và đường dài sáng tạo để mang lại dịch vụ được thực hiện một cách thông minh, có dự đoán và vô hình theo phong cách của Butler truyền thống của Anh thích nghi với nhu cầu hiện đại và thị trường trên khắp thế giới.

Mục tiêu của chúng tôi là mang lại cuộc sống và niềm vui trải nghiệm dịch vụ cho cả những người được phục vụ và những người cung cấp dịch vụ, nâng cao mức độ dịch vụ, hiệu quả và tinh thần cũng như giảm chi phí và doanh thu. Cho dù thiết lập dịch vụ quản gia lần đầu tiên hay nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ của quản gia hoặc nhân sự khác, các chuyên gia tư vấn và đào tạo của Viện trên khắp thế giới có thể giúp đạt được mục tiêu của bạn.

Địa điểm

  • Florida City

    411 CLEVELAND STREET #234 CLEARWATER, FLORIDA 33755 USA, 33755, Florida City

    Câu hỏi