Keystone logo
The University of North Carolina Chapel Hill Thạc sĩ trực tuyến về khoa học dữ liệu ứng dụng

Thạc sĩ trực tuyến về khoa học dữ liệu ứng dụng

The University of North Carolina Chapel Hill

The University of North Carolina Chapel Hill

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Online USA

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

16 tháng

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi