Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
UC Berkeley Extension

UC Berkeley Extension

UC Berkeley Extension

Giới thiệu

Tại sao được đào tạo thực hành tại Berkeley?

Berkeley Boot Camps trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để giúp hướng dẫn bạn trên con đường dẫn đến thành công. Với chương trình giảng dạy được thiết kế chiến lược, tương tác trực tiếp và những người hướng dẫn am hiểu, bạn sẽ nhận được trải nghiệm học tập toàn diện.

Tổng quan về Chứng chỉ Hoàn thành Gia hạn Berkeley

  • Học sinh khai thác các dịch vụ nghề nghiệp phong phú của Berkeley Boot Camps và hỗ trợ học sinh.
  • Các chương trình của chúng tôi cung cấp lịch trình bán thời gian, cho phép bạn nâng cao kỹ năng của mình mà không phải nghỉ việc.
  • Bạn sẽ nhận được Chứng chỉ Hoàn thành từ Berkeley Extension.

*Tài liệu trong các khóa học này có thể thay đổi do nhu cầu thị trường.

Các chương trình này được cung cấp thông qua UC Berkeley Extension với sự cộng tác của edX.Giới thiệu về edXedX, một phần của 2U Inc., hợp tác với các trường đại học và tổ chức uy tín để cung cấp chương trình đào tạo dựa trên kỹ năng, sáng tạo cho cộng đồng hơn 45 triệu người học trên khắp thế giới nhằm hỗ trợ họ ở mọi giai đoạn của cuộc đời và sự nghiệp. edX cung cấp các chương trình đào tạo thông qua trải nghiệm học tập phong phú với các dịch vụ chuyên gia và tài nguyên quý giá. Tính đến năm 2021, sinh viên tốt nghiệp đã được tuyển dụng bởi hơn 6.700 công ty, bao gồm hơn 62% trong danh sách Fortune 100.

Địa điểm

  • Berkeley

    Berkeley, Hoa Kỳ

    Câu hỏi