Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
UC Berkeley School of Information

UC Berkeley School of Information

UC Berkeley School of Information

Giới thiệu


Trường Thông tin UC Berkeley (I School) là trường mới nhất tại trường đại học, với các chương trình được thiết kế để chuẩn bị cho các chuyên gia hiểu và sử dụng thông tin để giải quyết các vấn đề phức tạp. Với các giảng viên là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ, I School cung cấp các chương trình thạc sĩ trong trường và chương trình tiến sĩ cũng như Thạc sỹ Thông tin và Dữ liệu trực tuyến (MIDS) trực tuyến.

Địa điểm

  • Berkeley

    School of Information University of California, Berkeley 102 South Hall #4600, 94720-4600, Berkeley

    Câu hỏi