Keystone logo
UC Berkeley School of Information Master of Information and Data Science
UC Berkeley School of Information

Master of Information and Data Science

Berkeley, Hoa Kỳ

Tiếng Anh

Bán thời gian

Học từ xa

Giới thiệu

Lợi ích

  • Các lớp học trực tuyến: Tất cả các lớp học được tổ chức hàng tuần trên nền tảng video trực tiếp và được giữ ở mức nhỏ, với tỷ lệ sinh viên-giảng viên thấp.
  • Giảng viên nổi tiếng: Chương trình được thiết kế bởi nhiều giảng viên của Trường Thông tin (I School) và các chuyên gia khoa học dữ liệu giảng dạy các chương trình trong khuôn viên trường của chúng tôi.
  • Chương trình giảng dạy đa ngành: Khóa học được thiết kế theo cách tiếp cận dựa trên dự án, khuyến khích áp dụng các công cụ và phương pháp để giải quyết vấn đề.
  • Cộng đồng UC Berkeley: Sinh viên được tiếp cận với cộng đồng Trường UC Berkeley I, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ học tập và mạng lưới cựu sinh viên rộng lớn của trường đại học.

Công nhận

Thạc sĩ Khoa học Thông tin và Dữ liệu được Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng phương Tây (WASC) công nhận hoàn toàn.

Chương trình giảng dạy

Tuyển sinh

Về trường học

Câu hỏi