Keystone logo
University of California, Irvine - Division of Continuing Education Chứng chỉ Trực tuyến về Quản lý Dự án Agile

Chứng chỉ in

Chứng chỉ Trực tuyến về Quản lý Dự án Agile University of California, Irvine - Division of Continuing Education

University of California, Irvine - Division of Continuing Education

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học sinh lý tưởng

English Language Requirements

Chứng nhận trình độ tiếng Anh của bạn với Duolingo English Test! DET là một bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến thuận tiện, nhanh chóng và giá cả phải chăng được hơn 4.000 trường đại học (như trường này) trên khắp thế giới chấp nhận.

Về trường học

Câu hỏi