Keystone logo
Udemy 100 ngày viết mã: Bootcamp Python Pro hoàn chỉnh cho năm 2022
Udemy

100 ngày viết mã: Bootcamp Python Pro hoàn chỉnh cho năm 2022

Online

60 Hours

Tiếng Anh

Bán thời gian

Học từ xa

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Lời chứng thực của sinh viên

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Chứng chỉ trực tuyến trong phát triển web ngăn xếp đầy đủ
    • USA Online, Hoa Kỳ
  • Thạc sĩ trí tuệ nhân tạo (MSc)
    • Online
  • Chứng chỉ Trực tuyến về Quản lý Dự án Agile
    • USA Online, Hoa Kỳ