Keystone logo
Udemy Khóa học JavaScript hoàn chỉnh 2022: Từ con số không đến chuyên gia!

Khóa học JavaScript hoàn chỉnh 2022: Từ con số không đến chuyên gia!

Udemy

Udemy

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Online

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

69 giờ

Nhịp độ

Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Cisco CCNA Certificate Program
    • National City, Hoa Kỳ
  • Chứng chỉ trực tuyến trong phát triển web ngăn xếp đầy đủ
    • USA Online, Hoa Kỳ
  • Chứng chỉ Trực tuyến bằng Python cho Khoa học Dữ liệu, Lập trình Web và Core
    • USA Online, Hoa Kỳ