Keystone logo
Udemy Khóa học Python Mega 2022: Xây dựng 10 chương trình trong thế giới thực

Khóa học in

Khóa học Python Mega 2022: Xây dựng 10 chương trình trong thế giới thực Udemy

Udemy

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Chứng chỉ Trực tuyến bằng Python cho Khoa học Dữ liệu, Lập trình Web và Core
    • USA Online, Hoa Kỳ
  • Chứng chỉ: Lập trình và Phát triển Phần mềm
    • Berkeley, Hoa Kỳ
  • Curso en Programación web Front-End: HTML5, CSS3 y JavaScript
    • Online