Keystone logo
Udemy Toàn bộ khóa học dành cho nhà phát triển Node.js (Phiên bản thứ 3)

Toàn bộ khóa học dành cho nhà phát triển Node.js (Phiên bản thứ 3)

Udemy

Udemy

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Online

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

35 giờ

Nhịp độ

Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Chứng chỉ trực tuyến trong phát triển web ngăn xếp đầy đủ
  • Thạc sĩ trí tuệ nhân tạo (MSc)
    • Online
  • Chứng chỉ Trực tuyến về Quản lý Dự án Agile