We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Uni-Prep Institute

Uni-Prep Institute

Uni-Prep Institute

Giới thiệu

UNI-Prep là một học viện tư nhân và chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo giáo viên (TESOL), kinh doanh và quản lý. Tất cả các khóa học của chúng tôi có thể được thực hiện trực tuyến từ mọi nơi trên thế giới. Tìm hiểu thêm về giáo dục trực tuyến bằng cách truy cập hướng dẫn của chúng tôi.

TESOL là một khóa học mà chúng tôi cung cấp. Khi bạn hoàn thành một trong các khóa học TESOL của chúng tôi, bạn sẽ đủ điều kiện để làm việc như một giáo viên dạy tiếng Anh trên khắp thế giới. Đó là một cách tuyệt vời để đi du lịch và kiếm tiền!

Điều duy nhất bạn cần để tham gia một khóa học với chúng tôi là kiến thức về tiếng Anh và máy tính có kết nối Internet. Bạn có thể sống ở bất kỳ đâu trên thế giới và là công dân của bất kỳ quốc gia nào. Các khóa học của chúng tôi không có giáo dục tiên quyết.

Địa điểm

  • San Diego

    Murphy Canyon Road,4455, 92123, San Diego

    Câu hỏi