We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL)

University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL)

University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL)

Giới thiệu

University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) cố gắng tạo ra cả những nhà lãnh đạo và giải pháp để thúc đẩy một nền kinh tế bền vững. CISL quyết tâm thách thức, cung cấp thông tin và hỗ trợ các nhà lãnh đạo về kinh doanh và chính sách để thực hiện những nỗ lực thực chất hướng tới sự thay đổi toàn cầu. Với trọng tâm là phát triển các chiến lược dung hòa giữa lợi nhuận và tính bền vững, CISL hy vọng sẽ xây dựng năng lực lãnh đạo của các cá nhân để tạo ra tương lai mà chúng ta mong muốn mà không ảnh hưởng đến sự thành công của tổ chức.

Mạng lưới cựu sinh viên quốc tế CISL bao gồm khoảng 16.000 lãnh đạo cấp cao và các học viên hàng đầu đại diện cho doanh nghiệp, khu vực công và xã hội dân sự trong các ngành công nghiệp khác nhau trên toàn thế giới. Các thành viên của Mạng lưới này có cơ hội thảo luận về các ý tưởng và kinh nghiệm, hợp tác và ảnh hưởng đến sự thay đổi.

CISL đang hợp tác với nhà cung cấp giáo dục kỹ thuật số GetSmarter để tạo ra trải nghiệm học tập được hỗ trợ và tương tác nhằm trang bị cho bạn khả năng dẫn đầu với tác động trong một thế giới kinh doanh đang thay đổi.

University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) đang hợp tác với GetSmarter, một thương hiệu 2U, Inc., để mang đến trải nghiệm học tập được hỗ trợ và tương tác, trang bị cho bạn khả năng dẫn đầu với tác động trong một thế giới kinh doanh đang thay đổi.

Địa điểm

  • Cambridge

    Trumpington Street,1, CB2 1QA, Cambridge

    Câu hỏi