We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

University of Cape Town (GetSmarter)

University of Cape Town (GetSmarter)

University of Cape Town (GetSmarter)

Giới thiệu

Nổi tiếng toàn cầu về chất lượng học tập xuất sắc và cam kết đối với sự thay đổi và phát triển xã hội, Đại học Cape Town (UCT) là một tổ chức hàng đầu chuyên sâu về nghiên cứu và toàn diện.

Địa điểm

  • Cape Town

    Stanley Road, 7700, Cape Town

    Câu hỏi