Keystone logo
University of Ferrara - Department of Economics Thạc sĩ kinh tế, quản lý và chính sách cho những thách thức toàn cầu

Thạc sĩ kinh tế, quản lý và chính sách cho những thách thức toàn cầu

University of Ferrara - Department of Economics

University of Ferrara - Department of Economics

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trộn lẫn

Khoảng thời gian

2 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Giới thiệu

Tuyển sinh

Về trường học

Câu hỏi