Keystone logo
University of Leicester Urban Conservation MA, by distance learning

Urban Conservation MA, by distance learning

University of Leicester

University of Leicester

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Online United Kingdom

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

2 năm

Nhịp độ

Bán thời gian

Học phí

GBP 8.250 *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Oct 2023

* this is the total course fee; you will pay this fee wherever in the world you live

Tuyển sinh

Học bổng và tài trợ

Về trường học

Câu hỏi