We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

University of Minnesota – Carlson School of Management

University of Minnesota – Carlson School of Management

University of Minnesota – Carlson School of Management

Giới thiệu

Tại Trường Quản lý Carlson, chúng tôi có chung cam kết về trí tưởng tượng, sự gắn bó và tham vọng. Có trụ sở tại Thành phố Đôi Minneapolis và St. Paul, nằm trong Đại học Minnesota, Trường Carlson là trường đi đầu trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu kinh doanh. Cách tiếp cận của chúng tôi kết nối sinh viên với các cơ hội học tập trải nghiệm độc đáo, các chương trình giáo dục quốc tế năng động và với mạng lưới kinh doanh sôi động khắp tiểu bang và hơn thế nữa.

Địa điểm

 • Minneapolis

  321 S 19th Ave, 55455, Minneapolis

  • Minneapolis

   321 S 19th Ave, Minneapolis, 55455, Minneapolis

   Câu hỏi