Keystone logo
University of Missouri Kansas City Online

University of Missouri Kansas City Online

University of Missouri Kansas City Online

Giới thiệu

Một yếu tố quan trọng trong sứ mệnh tổng thể của Đại học Missouri Kansas City (UMKC) là tạo ra một trải nghiệm học tập và cuộc sống trong khuôn viên trường sôi động đáp ứng nhu cầu giáo dục đa dạng của sinh viên. UMKC công nhận eLearning là một thành phần quan trọng trong chiến lược giáo dục tổng thể của mình và học tập trực tuyến cung cấp một Pathway để đáp ứng những nhu cầu này thông qua kế hoạch chiến lược của mình.

Nhiệm vụ của Công nghệ & Thiết kế Hướng dẫn UMKC là thúc đẩy và hỗ trợ các chương trình và khóa học trực tuyến chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn được công nhận trên toàn quốc và thúc đẩy một cộng đồng học viên trực tuyến sôi động cho tất cả sinh viên, giảng viên và nhân viên.

Địa điểm

  • Kansas City

    Holmes Street,5000, 64110, Kansas City

    Câu hỏi