Keystone logo
University of North Carolina Greensboro - Online

University of North Carolina Greensboro - Online

University of North Carolina Greensboro - Online

Giới thiệu

Tại Đại học North Carolina Greensboro Online, chúng tôi tự hào đặt sinh viên lên hàng đầu. Điều đó có nghĩa là chúng tôi mang các chương trình học xuất sắc của Đại học North Carolina Greensboro đến với bạn.

Chúng tôi hợp tác với các giảng viên và các đơn vị học thuật để phát triển và tiếp thị các khóa học và chương trình cấp bằng trực tuyến mạnh mẽ. Mục tiêu chính của chúng tôi là cung cấp các cơ hội học tập trực tuyến để trao quyền cho sinh viên và tác động đến cộng đồng lớn hơn thông qua các công nghệ mới và thiết kế chương trình giảng dạy sáng tạo.

Chúng tôi cũng phục vụ học sinh theo những cách quan trọng khác. Chúng tôi quản lý Thạc sĩ Khoa học và Nghệ thuật Ứng dụng và Cử nhân Khoa học về Nghiên cứu Chuyên nghiệp Tích hợp, Khóa học Mùa hè của trường đại học, làm việc với các sinh viên đến thăm và cung cấp quyền truy cập vào các khóa học để phát triển nghề nghiệp và nâng cao trình độ cá nhân.

Địa điểm

  • Greensboro

    Spring Garden Street,1300, 27412, Greensboro

    Câu hỏi