Keystone logo
University of North Carolina Greensboro - Online Cử nhân về Nghiên cứu Hòa bình và Xung đột
University of North Carolina Greensboro - Online

Cử nhân về Nghiên cứu Hòa bình và Xung đột

Online USA

Request duration

Tiếng Anh

Request pace

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

Request study format

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Bậc thầy về giải quyết xung đột và hòa giải
    • Barcelona, Tây Ban Nha
  • Bậc thầy về đàm phán và giải quyết xung đột
    • Madrid, Tây Ban Nha
  • Thạc sĩ nghệ thuật trong phân tích và quản lý xung đột
    • Victoria, Canada