We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

University of Sydney - Online

University of Sydney - Online

University of Sydney - Online

Giới thiệu

Giáo dục cho mọi người, lãnh đạo tốt

Tư duy tiến bộ, phá vỡ quy ước, thách thức hiện trạng và cải thiện thế giới xung quanh chúng ta nằm trong DNA của chúng ta.

Hãy chuẩn bị để bắt đầu học đại học trực tuyến.

Từ hướng dẫn thiết lập không gian học tập cho đến các chương trình và câu lạc bộ trực tuyến, chúng tôi có mọi thứ bạn cần để duy trì mối quan hệ xã hội, được hỗ trợ và kết nối với cộng đồng Đại học khi bạn học ở nhà.

Địa điểm

  • Camperdown

    Camperdown, Úc

    Câu hỏi