Keystone logo
University of Sydney - Online Online Master of Data Analytics

Thạc sĩ in

Online Master of Data Analytics

University of Sydney - Online

University of Sydney - Online

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Online Australia

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Yêu cầu thông tin

Khoảng thời gian

36 tháng

Nhịp độ

Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Jan 2024

Về trường học

Câu hỏi