We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

USC Rossier School of Education

USC Rossier School of Education

USC Rossier School of Education

Giới thiệu

139710_button2.png


Sứ mệnh của USC Rossier School of Education (phát âm là “ross-EAR”) là chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo đạt được sự công bằng trong giáo dục thông qua thực hành, nghiên cứu và chính sách. Chúng tôi làm việc để cải thiện các cơ hội và kết quả học tập trong môi trường đô thị và giải quyết sự chênh lệch ảnh hưởng đến các nhóm bị thiệt thòi trong lịch sử. Chúng tôi dạy học sinh của mình đánh giá cao và tôn trọng bối cảnh văn hóa của các cộng đồng nơi họ làm việc và đặt câu hỏi về các hệ thống quyền lực định hình các chính sách và thực tiễn. Thông qua tư duy đổi mới và nghiên cứu, chúng tôi cố gắng giải quyết các vấn đề giáo dục khó nhất.

USC Rossier School of Education là một phần của Đại học Nam California, một trong những trường đại học nghiên cứu tư nhân hàng đầu thế giới. Nằm ở trung tâm Los Angeles, USC mang đến cho sinh viên một môi trường đô thị phong phú để học tập, cũng như nhiều cơ hội quốc tế để nghiên cứu và học tập.

Số liệu thống kê

Tại USC, sinh viên đến từ tất cả 50 tiểu bang và 110 quốc gia, trong đó có hơn 5.000 sinh viên quốc tế mỗi năm học.

    Địa điểm

    • USA Online

      USA Online, Hoa Kỳ

    Câu hỏi