We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Western New Mexico University Online

Western New Mexico University Online

Western New Mexico University Online

Giới thiệu

Đại học Western New Mexico có lịch sử lâu đời về học thuật xuất sắc và cam kết về giáo dục trực tuyến.

Chúng tôi cung cấp hơn 200 lớp học trực tuyến mỗi học kỳ. Một loạt các khóa học trực tuyến sau đại học và đại học được cung cấp hàng kỳ và vào mùa hè.

Các khóa học trực tuyến rất tiện lợi và giá cả phải chăng. Đội ngũ giảng viên được đào tạo chuyên sâu và quy mô lớp học nhỏ là những thành phần quan trọng của việc dạy và học trực tuyến tại Đại học Western New Mexico.

Địa điểm

  • Silver City

    West College Avenue,1000, 88062, Silver City

    Câu hỏi