Keystone logo
Yale School of Management

Yale School of Management

Yale School of Management

Giới thiệu

Yale School of Management Giáo dục Yale School of Management dành riêng cho việc đào tạo các nhà lãnh đạo cho doanh nghiệp và xã hội. Thông qua chương trình giảng dạy tích hợp, liên kết chặt chẽ với Đại học Yale và kết nối tích cực với Mạng lưới quản lý nâng cao toàn cầu, người tham gia được đảm bảo có được các kỹ năng kỹ thuật quan trọng và phát triển sự hiểu biết thực sự về bối cảnh toàn cầu ngày càng phức tạp.

Một loạt các chương trình trực tuyến được hỗ trợ của Yale SOM, được phân phối cùng với GetSmarter, tạo ra trải nghiệm học tập mang tính cảm ứng cao hơn và được cá nhân hóa cho người làm việc chuyên nghiệp. Các nhà lãnh đạo và người học từ khắp nơi trên thế giới sẽ được định vị để thành công khi họ tham gia vào sự giàu có của kinh nghiệm và chiều sâu nghiên cứu của khoa.

Chương trình

Yale School of Management Giáo dục cũng cung cấp:

  • Chương trình quản lý tăng tốc
  • Kinh doanh và Chính trị toàn cầu
  • Quản lý Y tế
  • Tiếp thị kỹ thuật số: Một quan điểm chiến lược
  • Chương trình lãnh đạo phụ nữ
  • Chiến lược đàm phán

Tiếp xúc

+1 203 439 4771
[email protected]

Địa điểm

  • New Haven

    165 Whitney Avenue, , New Haven

Câu hỏi