Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 32 Trực tuyến Các chương trình trong Instruction 2023

32 Trực tuyến Các chương trình trong Instruction 2023

Tổng quat

Các nghiên cứu học tập về giảng dạy có thể liên quan đến việc tạo ra các chương trình giảng dạy để tạo điều kiện tốt hơn kinh nghiệm học tập của học sinh. Học sinh của các chương trình giảng dạy có thể gặp phải một loạt các môn học dựa trên giáo dục, bao gồm các kỹ thuật thiết kế giảng dạy thực tế và các luật và đạo đức của các thực hành giáo dục hiện tại.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Giáo dục
  • Instruction
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Giáo dục (32)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập