Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 Trực tuyến Các chương trình trong Kĩ sinh học 2023

3 Trực tuyến Các chương trình trong Kĩ sinh học 2023

Tổng quat

Một sinh viên của công nghệ sinh học học về các nguyên tắc kỹ thuật khác nhau khi chúng liên quan đến sinh học và y sinh học. Các ứng dụng của công nghệ sinh học bao gồm các cơ quan được thiết kế, vi khuẩn được thiết kế để sản xuất hóa chất cụ thể và các thiết bị chẩn đoán nhỏ gọn.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Kỹ thuật hóa học
  • Kĩ sinh học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập