Keystone logo

3 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học Đời sống Kĩ sinh học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Khoa học Đời sống
 • Kĩ sinh học
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học Đời sống (3)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học Đời sống Kĩ sinh học

  Một sinh viên của công nghệ sinh học học về các nguyên tắc kỹ thuật khác nhau khi chúng liên quan đến sinh học và y sinh học. Các ứng dụng của công nghệ sinh học bao gồm các cơ quan được thiết kế, vi khuẩn được thiết kế để sản xuất hóa chất cụ thể và các thiết bị chẩn đoán nhỏ gọn.