Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 Trực tuyến Các chương trình trong Kĩ thuật hàng hải 2023

3 Trực tuyến Các chương trình trong Kĩ thuật hàng hải 2023

Tổng quat

Kỹ thuật hàng hải, nói chung, là thiết kế và xây dựng các tàu biển và các vật thể và cấu trúc khác liên quan đến đại dương, chẳng hạn như bến tàu hoặc tàu hộ tống. Các lớp tiêu biểu bao gồm kiến ​​trúc hải quân, thủy động lực học, thiết kế hệ thống đẩy và khoa học vật liệu.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Kĩ thuật cơ khí
  • Kĩ thuật hàng hải
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập