Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Kĩ thuật hàng không 2023

Trực tuyến Các chương trình trong Kĩ thuật hàng không 2023

Tổng quat

Các khóa học trong một chương trình kỹ thuật hàng không thường sẽ được hướng tới kỹ thuật cơ bản, toán học và vật lý. Các chương trình này cũng có thể được gọi là kỹ thuật hàng không và chuẩn bị cho sinh viên thiết kế và chế tạo máy bay.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Hàng không
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Hàng không (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập