Keystone logo

11 Trực tuyến Các chương trình trong Kỹ thuật hóa học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Kĩ thuật
 • Kỹ thuật hóa học
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Kĩ thuật (11)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

   Trực tuyến Các chương trình trong Kỹ thuật hóa học

   Việc thực hành chuyển các chất thành các sản phẩm có thể sử dụng được gọi là kỹ thuật hóa học. Các nghiên cứu trong môn học này có thể chuẩn bị học sinh cho nghề nghiệp trong các lĩnh vực như công nghiệp hóa chất, dược phẩm, năng lượng và dầu khí.