Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 12 Trực tuyến Các chương trình trong Kỹ thuật hóa học 2023

12 Trực tuyến Các chương trình trong Kỹ thuật hóa học 2023

Tổng quat

Việc thực hành chuyển các chất thành các sản phẩm có thể sử dụng được gọi là kỹ thuật hóa học. Các nghiên cứu trong môn học này có thể chuẩn bị học sinh cho nghề nghiệp trong các lĩnh vực như công nghiệp hóa chất, dược phẩm, năng lượng và dầu khí.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Kỹ thuật hóa học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (12)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập