Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 9 Trực tuyến Các chương trình trong Kĩ thuật vũ trụ 2023

9 Trực tuyến Các chương trình trong Kĩ thuật vũ trụ 2023

Tổng quat

Không gian vũ trụ kỹ thuật là một lĩnh vực công nghệ dựa trên giao dịch với sự phát triển của tàu vũ trụ và máy bay. Có hai nhánh chính thuộc các kỷ luật, và họ là kỹ thuật Du hành vũ trụ và kỹ thuật hàng không.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Kĩ thuật cơ khí
  • Kĩ thuật vũ trụ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (9)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan