Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Kỹ thuật viễn thông 2024

1 Trực tuyến Các chương trình trong Kỹ thuật viễn thông 2024

Tổng quat

kỹ thuật viễn thông là một lĩnh vực năng động nghiên cứu khoa học máy tính và kỹ thuật điện để có một sự hiểu biết về cách hệ thống viễn thông làm việc. Các khóa học có thể bao gồm các mạng, cáp quang, định tuyến và thiết kế mạch cũng như các chi nhánh chính trị, quản lý và đạo đức của các hệ thống này.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Kĩ thuật điện
  • Kỹ thuật viễn thông
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan