Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Kĩ thuật Kĩ thuật điện Kỹ thuật viễn thông 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Kĩ thuật điện
  • Kỹ thuật viễn thông
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Popular locations

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Kĩ thuật Kĩ thuật điện Kỹ thuật viễn thông

kỹ thuật viễn thông là một lĩnh vực năng động nghiên cứu khoa học máy tính và kỹ thuật điện để có một sự hiểu biết về cách hệ thống viễn thông làm việc. Các khóa học có thể bao gồm các mạng, cáp quang, định tuyến và thiết kế mạch cũng như các chi nhánh chính trị, quản lý và đạo đức của các hệ thống này.