Keystone logo

8 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Kế toán Kế toán quốc tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Kế toán
  • Kế toán quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (8)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Kế toán Kế toán quốc tế

Những mối quan tâm về xã hội và kinh tế của các doanh nghiệp đa quốc gia đòi hỏi phải có thông tin rõ ràng về các hồ sơ kế toán khác nhau. Những cá nhân muốn trở nên thông thạo trong các thực tiễn và lý thuyết về kế toán quốc tế có thể làm như vậy bằng cách theo đuổi một khóa học về môn học này.