Keystone logo

Trực tuyến Các chương trình trong Kỹ thuật biển 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Kĩ thuật
 • Kỹ thuật Hàng hải
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Kĩ thuật (0)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Popular education type

  Trực tuyến Các chương trình trong Kỹ thuật biển

  kỹ thuật biển được thiết kế để dạy học sinh làm thế nào để tạo ra công nghệ được tối ưu hóa cho môi trường đại dương. kỷ luật này có thể kết hợp các nguyên tắc kỹ thuật điển hình với những cân nhắc đặc biệt của hoạt động diễn ra trên biển.