We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

5 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Kĩ thuật Kỹ thuật Hàng hải 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Kĩ thuật
 • Kỹ thuật Hàng hải
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Kĩ thuật (5)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Kĩ thuật Kỹ thuật Hàng hải

  Sinh viên muốn tham gia vào việc thiết kế các công trình như bến tàu hoặc các mỏ khai thác ngoài khơi có thể làm tốt để hoàn thành một chương trình trong kỹ thuật hàng hải. Các khóa học thường bao gồm trong các chương trình này là thủy động lực học và thiết kế tàu.