Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 Trực tuyến Các chương trình trong Kỹ thuật Hàng hải 2023

4 Trực tuyến Các chương trình trong Kỹ thuật Hàng hải 2023

Tổng quat

Sinh viên muốn tham gia vào việc thiết kế các công trình như bến tàu hoặc các mỏ khai thác ngoài khơi có thể làm tốt để hoàn thành một chương trình trong kỹ thuật hàng hải. Các khóa học thường bao gồm trong các chương trình này là thủy động lực học và thiết kế tàu.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Kĩ thuật
 • Kỹ thuật Hàng hải
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Kĩ thuật (4)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập