Keystone logo

14 Trực tuyến Các chương trình trong Nhân văn học Khảo cổ học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nhân văn học
 • Khảo cổ học
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nhân văn học (14)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Trực tuyến Các chương trình trong Nhân văn học Khảo cổ học

  Nghiên cứu các nền văn minh quá khứ thông qua cấu trúc và hiện vật của họ, bao gồm cả di tích vật lý, ảnh nghệ thuật, các công cụ và các đối tượng tôn giáo, để hiểu lịch sử và văn hóa của họ là chìa khóa cho chủ đề của khảo cổ học. Học sinh có thể chuyên về một lĩnh vực cụ thể như khu vực địa lý, thời hạn hoặc loại của xã hội.