Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 13 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học động vật 2023

13 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học động vật 2023

Tổng quat

Khoa học động vật bao gồm các chương trình nghiên cứu về sinh hoạt và quản lý thực phẩm, phòng thí nghiệm và các loài thú nuôi. Sinh viên có thể phát triển hiểu biết về sinh học ở động vật và khám phá các cách để giải quyết các vấn đề toàn cầu và địa phương mà ngành công nghiệp liên quan đến động vật đang gặp phải. Đây là một lĩnh vực học tập rất hay dành cho những người quan tâm đến việc quản lý động vật.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học Đời sống
  • Khoa học động vật
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học Đời sống (13)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập