Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học ứng dụng 2023

4 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học ứng dụng 2023

Tổng quat

Tài liệu khóa học về khoa học ứng dụng thường chứng minh cách các nhà khoa học nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật cho các vấn đề của ngành thông qua sự kết hợp của các nguyên tắc khoa học. Loại chương trình này thường liên ngành và thường kết hợp nhiều ngành khoa học khác nhau.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Khoa học tự nhiên
 • Khoa học ứng dụng
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học tự nhiên (4)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập