Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 5 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học cảnh sát 2023/2024

5 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học cảnh sát 2023/2024

Tổng quat

Học sinh quan tâm đến các lĩnh vực công lý hình sự hoặc quản lý thực thi pháp luật có thể có được một sự hiểu biết về các hoạt động của cảnh sát thông qua việc nghiên cứu khoa học cảnh sát. Các lĩnh vực nghiên cứu có thể bao gồm các chủ đề truyền thống về công lý hình sự và kỹ thuật điều tra, hoặc nhiều lĩnh vực tập trung hiện đại hơn có thể bao gồm các nghiên cứu như tội phạm mạng.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Thủ tục tố tụng hình sự
  • Khoa học cảnh sát
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập