Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học không gian 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học tự nhiên
  • Địa lý học
  • Khoa học không gian
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học không gian

Thạc sĩ khoa học không gian là một chương trình Thạc sĩ hai năm thiết kế đặc biệt cho các chuyên gia tương lai trong sự phát triển không gian với một loạt các chuyên ngành như kinh tế, địa toán, xây dựng dân dụng và nhiều hơn nữa.