Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 18 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học máy tính ứng dụng 2023

18 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học máy tính ứng dụng 2023

Tổng quat

Lĩnh vực khoa học máy tính ứng dụng không chỉ về lý thuyết trong tính toán mà hướng tới áp dụng những gì được biết về các thuật toán trên máy tính và biến đổi thông tin cho cuộc sống hàng ngày. Lĩnh vực đang phát triển này có thể là hoàn hảo dành cho những người có niềm đam mê công nghệ.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Khoa học máy tính
  • Khoa học máy tính ứng dụng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (18)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập