Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 87 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học môi trường/năng lượng 2023

87 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học môi trường/năng lượng 2023

Tổng quat

Mục tiêu các chương trình đào tạo về môi trường bao gồm tìm kiếm phương pháp nâng cao hiệu suất năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao nhận thức về môi trường và khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng thay thế. Trọng tâm chính sinh viên được học là cách đánh giá và giải quyết các vấn đề môi trường.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học môi trường/năng lượng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học môi trường/năng lượng (87)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan