Keystone logo

3 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học Đời sống Khoa học sinh học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Khoa học Đời sống
 • Khoa học sinh học
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học Đời sống (3)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học Đời sống Khoa học sinh học

  Khoa học sinh học là nghiên cứu về các sinh vật sống ở cấp độ vĩ mô và vi mô. Các khóa học có thể tập trung vào các quá trình phân tử, tế bào hoặc di truyền ở thực vật, động vật hoặc con người. Sinh viên có nền tảng về khoa học sinh học có thể tiếp tục làm việc trong các lĩnh vực như miễn dịch học, sinh thái học hoặc vi sinh học.