Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học tính toán bảo hiểm 2023

Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học tính toán bảo hiểm 2023

Tổng quat

Một chương trình khoa học tính toán được thiết kế để dạy học sinh về phân tích rủi ro, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm. Các chương trình thường chứa nhiều môn toán học, chẳng hạn như số liệu thống kê và toán học, cùng với các khóa học về phân tích rủi ro, máy tính và kinh tế học.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu kinh tế
 • Bảo hiểm
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu kinh tế (0)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập