Keystone logo

0 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Thống kê Khoa học tính toán bảo hiểm 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu kinh tế
 • Thống kê
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu kinh tế (0)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Không có chương trình đáp ứng tiêu chí tìm kiếm của bạn. Vui lòng tinh chỉnh các bộ lọc của bạn.

  Clear filters

  Popular education type

  Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Thống kê Khoa học tính toán bảo hiểm

  Một chương trình khoa học tính toán được thiết kế để dạy học sinh về phân tích rủi ro, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm. Các chương trình thường chứa nhiều môn toán học, chẳng hạn như số liệu thống kê và toán học, cùng với các khóa học về phân tích rủi ro, máy tính và kinh tế học.