Keystone logo

6 Trực tuyến Các chương trình trong Dạy nghề Khoa học Tự nhiên 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Dạy nghề
 • Khoa học Tự nhiên
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Dạy nghề (6)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Trực tuyến Các chương trình trong Dạy nghề Khoa học Tự nhiên

  Tất cả các khoa học đều quan tâm đến sự hiểu biết về vũ trụ và vị trí của nhân loại trong đó; tuy nhiên, khoa học tự nhiên thường tập trung vào việc giúp học sinh hiểu, thông qua quan sát và thử nghiệm, năng lượng và vật chất kết hợp như thế nào để tác động đến thế giới vật chất.