Keystone logo

33 Trực tuyến Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dinh dưỡng học Khoa học thực phẩm 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Dinh dưỡng học
  • Khoa học thực phẩm
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (33)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dinh dưỡng học Khoa học thực phẩm

Khoa học Thực phẩm là gì?
Khoa học thực phẩm nghiên cứu thực phẩm và cách nó liên quan đến môi trường, xã hội và kinh tế. Nó bao gồm nghiên cứu về sản xuất, chế biến, an toàn và dinh dưỡng thực phẩm. Khoa học thực phẩm cũng bao gồm nghiên cứu về bệnh tật và ô nhiễm từ thực phẩm.

Tôi có thể làm gì với tấm bằng Khoa học Thực phẩm?
Bằng cấp về khoa học thực phẩm có thể dẫn đến sự nghiệp trong ngành công nghiệp thực phẩm, làm việc trong các lĩnh vực như sản xuất, chế biến, an toàn và dinh dưỡng thực phẩm. Sinh viên tốt nghiệp khoa học thực phẩm cũng có thể làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu bệnh tật và ô nhiễm thực phẩm. Có cơ hội cho những người có nền tảng về khoa học thực phẩm làm việc trong các cơ quan chính phủ hoặc công ty tư nhân có liên quan đến quy định của ngành công nghiệp thực phẩm. Sinh viên tốt nghiệp khoa học thực phẩm có thể theo đuổi sự nghiệp trong học viện, giảng dạy và tiến hành nghiên cứu tại các trường đại học và cao đẳng.

Tại sao nên học Khoa học thực phẩm?
Khoa học thực phẩm rất quan trọng vì nhiều lý do. Nó giúp chúng ta hiểu thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường như thế nào, từ đó có thể giúp cải thiện các phương pháp sản xuất và chế biến thực phẩm, đảm bảo thực phẩm chúng ta ăn là an toàn và bổ dưỡng. Bằng cách nghiên cứu khoa học thực phẩm, chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm về cách ngăn ngừa và kiểm soát bệnh do thực phẩm gây ra. Cuối cùng, khoa học thực phẩm giúp chúng ta hiểu các yếu tố kinh tế và xã hội phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ thực phẩm.

Bằng khoa học thực phẩm
Bằng khoa học thực phẩm được cung cấp ở cấp đại học và sau đại học. Các chương trình đại học thường kéo dài trong bốn năm và bao gồm các chủ đề như hóa học thực phẩm, vi sinh và dinh dưỡng. Các chương trình sau đại học thường kéo dài trong hai năm và bao gồm các khóa học về các chủ đề khoa học thực phẩm nâng cao bao gồm vật lý và kỹ thuật thực phẩm.