Keystone logo

2 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học về ngựa 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học Đời sống
  • Khoa học động vật
  • Khoa học về ngựa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học Đời sống (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học về ngựa

Chương trình nghiên cứu về ngựa tập trung vào các chủ đề liên quan tới ngựa. Các môn học có thể bao gồm giải phẫu ngựa, sinh học động vật, nhân giống ngựa, cưỡi ngựa, xử lý và chăm sóc, dinh dưỡng cho ngựa, và phục hồi chức năng cho ngựa.