Keystone logo

3 Trực tuyến Bán thời gian Khóa học Các chương trình trong Kĩ năng đời sống Vận hành xe cơ giới Bảo dưỡng ô tô trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland cho 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khóa học
  • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Kĩ năng đời sống
  • Vận hành xe cơ giới
  • Bảo dưỡng ô tô
  • Bán thời gian
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Kĩ năng đời sống (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular study format

Popular education type

Trực tuyến Bán thời gian Khóa học Các chương trình trong Kĩ năng đời sống Vận hành xe cơ giới Bảo dưỡng ô tô

Nghiên cứu về bảo dưỡng ô tô có thể liên quan đến việc học bảo dưỡng xe nói chung, các quy tắc quan trọng và hướng dẫn an toàn cũng như tổng quan về ngành. Hầu hết các khóa đào tạo trong lĩnh vực này bao gồm cả hướng dẫn trên lớp và trải nghiệm học tập thực hành.

Vương quốc Anh, Vương quốc Anh là hơn 300 năm tuổi và bao gồm bốn quốc gia thành phần: Anh, Scotland, xứ Wales, và Bắc Ireland. Anh là một trung tâm học tập cho 1.000 năm qua và sở hữu nhiều trường đại học cổ xưa và phân biệt. Sinh viên nước ngoài chiếm một tỷ lệ đáng kể của sinh viên tại các trường đại học Vương quốc Anh.

Các khóa học các lớp học cá nhân có thể được thực hiện tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng và các trường dạy nghề trên toàn thế giới. Đối với linh hoạt hơn, nhiều trường học cũng cung cấp các lớp học trực tuyến. Sinh viên có thể theo học các lớp cá nhân hoặc theo đuổi chương trình đại học.

Học bán thời gian cho phép một người có được bằng cấp hoặc bằng cấp ngay cả khi họ không thể đi học toàn thời gian. Người ta có thể học theo tốc độ của riêng mình, dần dần tích lũy tín chỉ để được tính vào trình độ cuối cùng.