Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các Khóa học Các chương trình trong Ngôn ngữ lập trình trong Delhi, Ấn Độ 2023

Trực tuyến Khóa học Các chương trình trong Ngôn ngữ lập trình trong Delhi, Ấn Độ 2023

Tổng quat

Thủ đô Quốc gia khu vực-Delhi đề cập đến một khu vực đô thị lớn bao gồm toàn bộ khu vực Delhi và các vùng lân cận. Nó được giữ dân số lớn nhất nước với hơn 22.000.000 người dân trong phạm vi của nó. Có một số tổ chức có uy tín tìm thấy ở đây cả tư nhân và công cộng.

Ngôn ngữ lập trình rất cần thiết cho sự tương tác giữa con người và máy tính và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau. Các con đường sự nghiệp dựa vào hiểu biết tốt về lĩnh vực này bao gồm các loại lập trình và phát triển phần mềm khác nhau. Những người có khóa đào tạo này cũng có thể trở thành chuyên gia CNTT.

Tìm thấy ở phần phía Nam của Châu Á, Cộng hòa Ấn Độ là quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới với khoảng 1,27 tỷ người. Ấn Độ có bốn loại của các trường đại học, trường Đại học Trung ương, trường Đại học Nhà nước, Coi là Đại học và trường đại học tư nhân bao gồm trong hơn 550 tổ chức.

Các khóa học các lớp học cá nhân có thể được thực hiện tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng và các trường dạy nghề trên toàn thế giới. Đối với linh hoạt hơn, nhiều trường học cũng cung cấp các lớp học trực tuyến. Sinh viên có thể theo học các lớp cá nhân hoặc theo đuổi chương trình đại học.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khóa học
  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Delhi
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập